News

‘Rwy’n ddall mewn un llygad ar ôl colli apwyntiadau pandemig’

“Er mwyn sicrhau y gallai ein timau barhau i ddarparu gofal diogel ac effeithiol i gleifion yn ystod anterth y pandemig, ac yn unol â chanllawiau Covid-19, roedd rhai clinigau a thriniaethau wedi’u hamserlennu yn rhedeg ar lai o gapasiti, ac mewn rhai achosion roedd apwyntiadau cleifion yn cael eu gohirio.

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button