News

Defnyddio’r celfyddydau fel therapi i helpu gyda dibyniaeth

Roedd y gweithdai Merched Ar y Dibyn, oedd yn cael eu cynnal yng Nghaernarfon, ar gyfer menywod Cymraeg eu hiaith yng Ngwynedd a Môn sy’n byw gyda chamddefnyddio sylweddau. Mae’r sesiynau, sydd wedi arwain at bodlediad, yn rhan o brosiect ehangach Ar y Dibyn sy’n cael ei redeg gan y Theatr Genedlaethol.

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button