News

Cymuned leol ‘wedi eu gwahardd’ rhag prynu tai newydd Môn

“Mae hon yn edrych fel stad o dai delfrydol i brynwyr tro cyntaf a theuluoedd lleol, ond mewn gwirionedd, mae’r gymuned leol wedi eu gwahardd rhag eu prynu a’r tai’n cael eu gwerthu am grocbris, a hynny mewn ardal lle mae tai fforddiadwy yn brin,” dywedodd.

Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button